دکتر الهه صرفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر الهه صرفی

دکتر الهه صرفی

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پست الکترونیک : Sarfi@damghaniau.ac.ir

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

دکتر الهه صرفی

متولد ۱۳۶۲
دکتری تخصصی ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران هستم .

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان از سال ۸۷ تاکنون

سابقه فعالیت

مهارت ها

  • نرم افزار gams
   100%
   نرم افزار حل مسایل بهینه سازی
  • نرم افزار DEA-Solver
   100%
   نرم افزار حل مدلهای تحلیل پوششی داده ها
  • نرم افزار Lingo
   80%
   نرم افزار حل مسایل بهینه سازی
  • نرم افزار SPSS
   80%
   نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری